Dziś jest: 27 czerwca 2022

/

Bonusy Bez Depozytu:

Legalni bukmacherzy oferują bonus bez wpłaty (za samą rejestrację). Sprawdź!

Regulamin odpowiedzialnej gry – zasady, które musi stosować każdy legalny bukmacher

Regulamin odpowiedzialnej gry musi znajdować się na stronie internetowej każdego legalnego bukmachera w Polsce. Czego dotyczy ten dokument, jakiego typu zapisy powinny się w nim znaleźć i jak w rzeczywistości wpływa on na podniesienie bezpieczeństwa graczy obstawiających zakłady bukmacherskie online?

regulamin odpowiedzialnej gry

Regulamin odpowiedzialnej gry – co mówi ustawa?

Obowiązek stworzenia oraz wdrożenia specjalnego regulaminu odpowiedzialnej gry jest nałożony na każdy podmiot, który organizuje internetowe gry hazardowe. Konieczność przygotowania regulaminu tego typu wprowadziła nowelizacja „Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” uchwalona 15 grudnia 2016 r.  Zgodnie z nią celem regulaminu jest ochrona graczy przed negatywnym wpływem hazardu, a przede wszystkim przed uzależnieniem od gier hazardowych. Legalni bukmacherzy muszą przygotować regulamin odpowiedzialnej gry na etapie starania się o zezwolenie na urządzanie zakładów bukmacherskich przez Internet i przedstawić go Ministrowi Finansów do zatwierdzenia. W regulaminie powinny znaleźć się następujące zapisy:

– zobowiązujące bukmachera do zamieszczenia na stronie internetowej oferującej zakłady bukmacherskie czy inne gry hazardowe w widocznym miejscu:

  • informacji na temat tego, kto organizuje daną grę i jak można się z nim skontaktować,
  • informacji na temat zezwolenia (o ile jest prawnie wymagane) na organizację danych gier hazardowych wraz z jego terminem ważności i wskazaniem, jaki organ go wydał,
  • pełnego regulaminu gry,
  • informacji dotyczącej zakazu udziału w grach hazardowych dla osób, które nie skończyły 18 lat,
  • informacji na temat zagrożenia uzależnieniem się od gier hazardowych,
  • informacji na temat instytucji, które udzielają pomocy osobom uzależnionym od hazardu – organizator powinien podać nie tylko ich nazwy, ale też linki do ich serwisów internetowych.

– dotyczące procedury weryfikacji pełnoletniości graczy (ukończenia 18 r.ż.),

– przedstawiające procedurę zakładania indywidualnego konta gracza albo też tymczasowego konta, którego posiadanie musi być warunkiem uczestniczenia w danej grze hazardowej,

– dotyczące mechanizmów czy narzędzi, dzięki którym gracze mają możliwość kontroli własnej aktywności w danym serwisie internetowym służącym do gry,

– określające, jakie mechanizmy będą stosowane, aby gracz nie mógł kontynuować gry w momencie kiedy skończą się środki finansowe zgromadzone na jego koncie,

– uwzględniające ochronę osób niepełnoletnich w związku z przedstawieniem informacji handlowych w serwisie online służącym do organizacji gier hazardowych.

Po zatwierdzeniu regulaminu odpowiedzialnej gry przez Ministra Finansów organizator zakładów bukmacherskich musi wcielić w życie jego zapisy – dlatego właśnie dokument ten jest tak istotny, gdyż faktycznie ma wpływ na wygląd i funkcjonowanie danego serwisu internetowego. Sam regulamin powinien zostać zamieszczony na stronie internetowej najpóźniej w dniu, kiedy udostępniona zostanie  możliwość uczestniczenia w grze hazardowej, tak aby każdy gracz mógł się z nim zapoznać zanim rozpocznie grę.

Regulamin odpowiedzialnej gry – jak realnie wspiera graczy?

Warto zauważyć, że regulamin odpowiedzialnej gry nie jest tym samym, co ogólny regulamin, który koncentruje się na podstawowych zasadach udziału w zakładach bukmacherskich i technicznych aspektach gry, takich jak zasady obstawiania zakładów, ich rozliczania, dokonywania płatności, zawartości kuponu, podatków itd. Natomiast regulamin odpowiedzialnej gry dotyczy zasad, jakimi powinni kierować się gracze, tak aby uniknąć uzależnienia od zakładów sportowych, a także określa, jakie  metody i narzędzia zastosuje bukmacher, aby ich w tym wspomóc. Z reguły na początku takiego regulaminu bukmacher definiuje obstawianie zakładów bukmacherskich jako formę rozrywki, a nie sposób na zarabianie na życie i ostrzega przed konsekwencjami nieprawidłowego podejścia do gry. Kolejne punkty regulaminu dotyczą przede wszystkim różnych zastosowanych w serwisie rozwiązań, które mają na celu ochronę graczy przed uzależnieniem. Można je podzielić na kilka grup omówionych poniżej.

Kontrola wieku graczy

regulamin - kontrola wieku graczyRegulamin odpowiedzialnej gry określa, w jaki sposób bukmacher internetowy będzie sprawdzał, czy osoba, która chce obstawiać zakłady bukmacherskie, ukończyła już 18 lat. O ile w przypadku wnoszenia zakładów w punktach naziemnych pracownik lokalu może „na oko” ocenić wiek klienta i w razie jakichkolwiek wątpliwości zażądać dokumentu tożsamości, bukmacherzy oferujący zakłady wzajemne przez Internet muszą zapewnić niezawodną procedurę weryfikacji wieku wszystkich graczy. Wynika z tego konieczność zorganizowania systemu rejestracji osobistych kont graczy, podczas której nie tylko trzeba podać dane potwierdzające swoją pełnoletniość, ale też przesłać skan czy zdjęcie dowodu osobistego, które jest ostatecznym potwierdzeniem. W razie podejrzeń o nieprawdziwości przekazanych danych czy dokumentów, w celu aktywacji konta konieczne może okazać się np. przesłanie dodatkowych dokumentów.

Rejestracja indywidualnego konta gracza

W regulaminie odpowiedzialnej gry zawsze musi znaleźć się więc opis procesu rejestracji konta i zapis, że jest on warunkiem możliwości rozpoczęcia obstawiania zakładów bukmacherskich w danym serwisie online. Rejestracja osobistego konta gracza wiąże się z koniecznością weryfikacji pełnoletniości użytkowników, ale też służy sprawdzeniu ich tożsamości. Jest to istotna kwestia, gdyż przykładowo niektórzy gracze są w Polsce objęci zakazem wstępu do  lokali, w których organizowane są gry hazardowe oraz uczestniczenia w grach tego typu w inny sposób. Natomiast weryfikacja tożsamości dokonywana dzięki wprowadzeniu procedury zakładania indywidualnych kont pozwala uniemożliwiać grę online takim osobom.

Narzędzia wspierające samokontrolę gracza

Regulamin odpowiedzialnej gry zawiera też z reguły osobny rozdział, w którym bukmacher przedstawia, w jaki sposób ułatwi graczom kontrolę własnej gry, czyli kontrolę ilości czasu poświęcanej przez typera na obstawianie zakładów bukmacherskich oraz kwot, jakie na nie przeznacza. Po pierwsze legalni  bukmacherzy stosują w tym celu limity stawek i czasu gry. Zarówno jedne jak i drugie gracze mogą ustalić w perspektywie dziennej i miesięcznej, a w przypadku przekroczenia któregoś z limitów możliwość dalszej gry zostaje tymczasowo zablokowana aż do rozpoczęcia nowego „okresu” (w przypadku limitu dziennego jest nim kolejny dzień, a miesięcznego – kolejny miesiąc). Gracz może zmienić swój indywidualny limit, jednak najczęściej taka zmiana musi zostać zatwierdzona przez pracownika firmy bukmacherskiej. Inne rozwiązanie służące kontrolowaniu własnej gry to opcja samozawieszenia swojego konta na określony czas, po upływie którego zostaje ono automatycznie zegar na stronie internetowej bukmacheraodwieszone, można też zadecydować o definitywnym zamknięciu konta. Ponadto, jeśli środki zgromadzone na koncie się skończą, dalsza gra jest niemożliwa aż do momentu dokonania wpłaty, co oznacza, że nie można grać „na krechę”. Często regulamin odpowiedzialnej gry przewiduje też zamieszczenie na stronie oferującej zakłady bukmacherskie zegar, który mierzy czas, jaki upłynął, od chwili kiedy gracz się zalogował.

Pomoc dla uzależnionych

Osobna część regulaminu odpowiedzialnej gry dotyczy pomocy osobom uzależnionym od hazardu lub podejrzewającym, że mogą być uzależnione. Tu z reguły można znaleźć specjalistyczny test, dzięki któremu gracz może samodzielnie sprawdzić, czy jest zagrożony uzależnieniem od zakładów bukmacherskich. Wystarczy, że odpowie na kilkanaście pytań, wybierając odpowiedź „tak” lub „nie”, a w przypadku udzielenia określonej liczby odpowiedzi twierdzących sugerowana jest konieczność skontaktowania się ze specjalistą od uzależnień. Jednocześnie bukmacher podaje nazwy instytucji zajmujących się problemem uzależnienia od hazardu oraz adresy ich stron internetowych.

Regulamin odpowiedzialnej gry – podsumowanie

Podsumowując, każdy regulamin odpowiedzialnej gry musi uwzględniać rozmaite mechanizmy, które służą przeciwdziałaniu uzależnieniu od hazardu na różnych płaszczyznach oraz narzędzia, które pozwalają graczom na poprawę samokontroli swojej aktywności w serwisie bukmacherskim. Jednak bukmacher musi nie tylko przygotować dobry regulamin odpowiedzialnej gry – po zatwierdzeniu przez Ministra Finansów musi go przede wszystkim wdrożyć przewidziane w nim rozwiązania na swojej stronie internetowej.