Middle bets

Middle bets, czyli bezpieczny i potencjalnie profitowy sposób gry

Middle bets i posługujący się nimi middling to pojęcia, które dotyczą bardziej skomplikowanego sposobu obstawiania zakładów bukmacherskich. Co to są middle bets, kiedy gra nimi się opłaca i gdzie ich szukać – dowiesz się z artykułu. 

Middle bets

Middle bets – co to takiego? 

Middle bets to zakłady bukmacherskie dla bardziej zaawansowanych graczy, a już samo zrozumienie schematu ich działania wymaga znajomości różnych terminów bukmacherskich, takich jak surebet, valuebet czy zakłady handicap oraz zakłady under/over (powyżej/poniżej). Middle bets to przekładając z języka angielskiego zakłady środkowe”, a dokładnie chodzi o specyficzne zestawienie przeciwstawnych zakładów na konkretne wydarzenie sportowe. Typer musi w taki sposób dobrać zakłady bukmacherskie, by istniał wspólny zakres wyników, który skutkuje wygraną z obu zakładów. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, mówimy, że wystąpił sprzyjający wynik, który może dać naprawdę wysoki zysk. W pozostałych przypadkach tylko 1 zakład jest wygrany i wtedy gracz najczęściej ponosi straty, ale niewielkie (przeciętnie około 5% sumy stawek). Dzieje się tak, ponieważ straty, jakie przyniósł nietrafiony zakład, zostają w większości pokryte przez kwotę wygraną z przeciwstawnego zakładu. 

Od razu podajmy przykład middle bets, żeby stało się w 100% jasne, o jakim zestawie zakładów mówimy. Middle bets najłatwiej znaleźć w ofercie zakładów typu under/over oraz handicapach azjatyckich. Tak więc dla przykładu, jeśli u jednego bukmachera obstawimy wynik wybranego meczu koszykówki over 190,5, a u drugiego under 195,5, to wynik 191, 192, 193 i 194 przyniesie nam wygraną z obu kuponów. Jeśli nie dojdzie do tego sprzyjającego wyniku, gracz otrzyma wygraną z tylko 1 zakładu i najprawdopodobniej odnotuje kilkuprocentowe straty (zależy to od kursów). 

Middle bet a surebet 

Middl bets a surebetOczywiste jest więc podobieństwo w podejściu do gry przy wykorzystaniu middle bets oraz surebet. Jednak sięgając po surebet, typer obstawia przeciwstawne wyniki danego wydarzenia tak, aby zabezpieczyć każdy możliwy wynik i otrzymać zysk. O ile nie dojdzie do jakichś nieprzewidzianych sytuacji, surebet musi więc przynieść graczowi profit. Middle bets nie tworzą tak pewnego” zestawu zakładów, gdyż typer otrzymuje wygraną tylko w przypadku dojścia do sprzyjającego wyniku, na co szanse są różne. Jednak uwaga – czasem middle bets są jednocześnie surebetem. Do takiej sytuacji dochodzi wtedy, gdy kursy są wystarczająco wysokie i wygrana z jednego zakładu jest w stanie pokryć w całości sumę postawionych stawek i to z nadwyżką. 

Middle bets – co trzeba obliczyć? 

Skoro middle bets często mogą przynieść straty (choć stosunkowo niewielkie), dlatego tym bardziej przed postawieniem danego zestawu zakładów trzeba sprawdzić, czy jest to opłacalne. Dwa kluczowe parametry to strata i zysk, jakie wiążą się z danym zestawem middle bets. Strata z middle bets oznacza tę część stawki, którą stracimy, gdy nie wystąpi sprzyjający wynik (jeśli mamy do czynienia z surebetem, zamiast straty i tak otrzymamy w takiej sytuacji zysk, jednak jest to sytuacja wyjątkowa). Z kolei zysk z middle bets to zysk, jaki osiągniemy, kiedy sprzyjający wynik zostanie trafiony. Stratę i zysk można zapisać w formie procentowej lub liczbowej. Nie trzeba dodawać, że zależy nam na tym, by wartość ewentualnej straty była jak najmniejsza, a potencjalny zysk jak największy – wtedy też opłacalność middle bets będzie jak najwyższa. 

Kiedy poznamy te 2 parametry, możemy wyliczyć kurs middle bets: wystarczy podzielić wygraną przez stratę. Z kolei kursy są odzwierciedlaniem prawdopodobieństwa zajścia danego zdarzenia. Żeby je obliczyć, należy wykonać rachunek: 1/kurs, co da nam odpowiedź, na ile prawdopodobny jest dany middle bets. Znając opłacalność i prawdopodobieństwo, wiemy już bardzo dużo o naszym middle bets, brakuje jednak jeszcze 1 ważnego czynnika, czyli value. 

Middle bet a valuebet 

Przypomnijmy, że valuebet to wartościowy zakład, ponieważ jego kurs bukmacherski jest zawyżony w stosunku do prawdopodobieństwa zajścia danego zdarzenia. Znalezienie valuebetu daje nam przewagę nad bukmacherem. Jak zweryfikować, czy dany middle bets jest valuebetem? Musimy przyjrzeć się wyliczonemu prawdopodobieństwu i przeanalizować, czy jest ono poprawnie oszacowane, a więc czy szanse na zajście typowanego zdarzenia nie są w rzeczywistości większe. Jeśli dojdziemy do wniosku (prawidłowego), że faktycznie jest ono niedoszacowane, oznacza to, że zestaw zakładów tworzących middle bets jest valuebetem, a my mamy przewagę nad bukmacherem. 

Kiedy middle bets są opłacalne? 

middle bets - kursyTo, czy middle bets będzie opłacalny, zależne jest od 2 czynników. Po pierwsze znaczenie mają kursy, gdyż im są one wyższe, tym opłacalność middle bets rośnie i coraz bardziej prawdopodobne jest, że uzyskamy surebet. Po drugie ważna jest szerokość przedziału, który gwarantuje uzyskanie wygranej z obu zakładów. Trzeba przy tym pamiętać, że poza wygraną i przegraną możliwe jest też, że część lub całość zakładu zostanie nam zwrócona.  

Najbardziej pożądana sytuacja jest rzecz jasna taka, że oba zakłady są trafione. Kolejny w hierarchii jest przypadek, kiedy pierwszy zakład jest trafiony, a z drugiego gracz otrzymuje częściowy zwrot (i częściową wygraną) – najczęściej zdarza się to w przypadku zakładów z handicapem. Następnie jeden zakład może być wygrany, a zwrot z drugiego zakładu może być całkowity (ponownie w handicapach azjatyckich – kiedy dojdzie do wirtualnego remisu). Jeszcze mniej opłacalne jest, gdy żaden kupon nie wygrywa w pełni, oba wygrywają częściowo lub jeden wygrywa częściowo, a drugi daje pełny zwrot. Wszystkie możliwości należy uwzględnić w analizie opłacalności konkretnego middle bets. 

Jak i gdzie szukać middle bets? 

Jak już zostało powiedziane zakłady bukmacherskie middle bets znaleźć można przede wszystkim w handicapach punktowych oraz zakładach na sumę punktów typu under/over. Sprawdzoną praktyką jest obstawianie zakładów o wysokich kursach na niezbyt szeroki przedział punktowy, ale oczywiście taki, który jest mocno prawdopodobny.  

Jeśli chodzi o sposoby ma znalezienie middle bets, szukanie ich na piechotę to raczej żmudna i niezbyt efektywna metoda. Dlatego standardem jest stosowanie dostępnych w internecie porównywarek kursów bukmacherskich, które prezentują aktualne kursy na poszczególne zdarzenia wystawione przez wielu bukmacherów. Formuła przejrzystych tabelek, które w 1 miejscu podają nam „na tacy” wszelkie potrzebne informacje jest naprawdę zbawienna. Innym przydatnym narzędziem internetowym jest kalkulator middle bets, który bardzo ułatwia obliczanie niezbędnych parametrów zakładów, w tym ich stawki. 

Middle bets – zalety i wady 

Middle bets to zakłady bukmacherskie, które przy odpowiednim dobraniu stawek mogą przynieść wiele korzyści. Bezwzględną zaletą jest to, że jeśli uda nam się trafić wynik dający wygraną z obu kuponów, zyski są duże. Kolejnym plusem jest fakt, że przynajmniej 1 z postawionych zakładów jest wygrany, a uzyskana z niego kwota pozwala pokryć większość strat (czasem nawet wszystkie i to z nadwyżką). W efekcie w sytuacji, nawet gdy nie uda nam się trafić sprzyjającego wyniku, nasze straty nie kosztują nas wiele.  Jeśli więc tylko we właściwy sposób dobieramy stawki zakładów, gra przy użyciu middle bets nie jest specjalnie ryzykowna, czyli nie doprowadzi nas do szybkiego bankructwa. Dość duży stopień bezpieczeństwa tego sposobu gry dotyczy także limitów bukmacherskich – bukmacherzy znacznie częściej nakładają je na graczy obstawiających surebety. Kolejna przewaga middle bets nad surebetami polega na ich większej liczebności, dzięki czemu midle bets można łatwiej znaleźć. Pamiętajmy również, że middle bets może być zarazem surebetem, co oczywiście owocuje profitami bez względu na to, czy zajdzie sprzyjający wynik, czy też nie.   

middle bets - analizaOczywiście middle bets mają też pewne minusy. Podstawową trudnością jest znalezienie zestawu zakładów, które tworzą middle bets, dlatego początkujący gracze powinni odłożyć grę tą metodą na później. Z drugiej strony nawet bardzo doświadczeni typerzy, którzy mają umiejętność łatwego znajdowania middle bets, powinni zawsze przeanalizować, czy obstawianie jest w danym przypadku w ogóle opłacalne. Trzeba także pamiętać o limitach bukmacherskich, które mogą zniweczyć nasze plany, dlatego zdecydowanie zalecane jest zaokrąglanie wyliczonych stawek zakładów. 

Middle bets – uwagi końcowe 

Jak widać obstawianie zakładów bukmacherskich przy pomocy middle bets, czyli middling,  jest dość specyficzną metodą gry. Szybkie znalezienie middle bets, który będzie rentowny, jest trudnym zadaniem – wymaga umiejętności szybkiego liczenia i analizowania prawdopodobieństwa trafienia pożądanego wyniku. Poza tym ryzyko uzyskiwania strat jest dla mniej zaawansowanych graczy bardzo duże. Jeśli decydujemy się na taką grę, musimy pamiętać, że middle bets to nadal zakłady bukmacherskie, których obstawianie wymaga spełnienia tych samych procedur co stawianie innych zakładów. Musimy więc zawsze sprawdzić, na ile dany middle bets jest opłacalny – wchodzenie do gry tylko dlatego, że znaleźliśmy middle bets to prosta droga do bankructwa.