Zaświadczenie o wygranej – jak je uzyskać?

Legalni bukmacherzy, zarówno oferujący zakłady bukmacherskie przez Internet, jak i w punktach naziemnych, muszą wypełniać obowiązki, jakie nakłada na nich „Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”. Jednym z nich jest obowiązek wydania imiennego zaświadczenia o wygranej w przypadku, gdy gracz będzie chciał taki dokument otrzymać. Przepis ten dotyczy nie tylko bukmacherów, ale wszystkich organizatorów gier hazardowych, tak więc zaświadczenie o wygranej powinniśmy otrzymać także po wygraniu np. w ruletkę, pokera czy na automacie do gier, jeśli zgłosimy taką chęć organizatorowi gry.

zaświadczenie o wygranej

Zaświadczenie o wygranej – terminy i procedury

Zaświadczenie o wygranej u bukmachera musi być wystawione w krótkim czasie, nie później niż dzień po dniu, w którym gracz uzyskał wygraną albo też dzień po dniu, kiedy wygraną przekazano graczowi. Musi być ono wystawione na specjalnym druku, który organizator gier hazardowych powinien nabyć u naczelnika urzędu skarbowego. Aby otrzymać zaświadczenie o wygranej u bukmachera najprościej jest zgłosić prośbę o jego wystawienie drogą e-mailową, podając numer wygranego kuponu, aczkolwiek o procedury związane z wystawieniem dokumentu u danego bukmachera najlepiej dopytać konsultanta np. przez czat na żywo. Niektórzy bukmacherzy przewidują przykładowo opcję odbioru zaświadczenia o wygranej w punkcie stacjonarnym i wtedy w zgłoszeniu trzeba też podać, w którym lokalu naziemnym odbierzemy zaświadczenie.

Zaświadczenie o wygranej – obowiązek ewidencji

Każde zaświadczenie o wygranej u bukmachera powinno być przez niego ewidencjonowane, a jego odpis powinien być przechowywany przez 5 lat (począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła wygrana lub też została ona przekazana graczowi). Do tej ewidencji ma dostęp naczelnik urzędu skarbowego. Dobrze jest też wiedzieć, że niezależnie od wydanych zaświadczeń o wygranej, podmiot organizujący gry hazardowe ma obowiązek prowadzenia ewidencja zaświadczeń o wygranychewidencji tych przekazanych graczom wygranych, których kwota to 2280 zł lub więcej. Również w tym przypadku ewidencja musi być przechowywana przez 5 lat (liczonych w ten sam sposób). Ewidencja wygranych o wartości minimum 2280 zł obejmuje dane osobowe gracza, wysokość wygranej i datę jej wypłaty.

Wygrana a obowiązek zachowania tajemnicy

Jednocześnie ustawa o grach hazardowych obliguje organizatorów zakładów bukmacherskich i innych gier hazardowych do przestrzegania tajemnicy wygranej oraz przegranej danego uczestnika gry. Informacje na temat tego, ile dany gracz wygrał albo przegrał muszą być jednak ujawnione na żądanie wyszczególnionych instytucji, czyli:

  • Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,
  • organom Krajowej Administracji Skarbowej,
  • funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej i Policji.

Te informacje muszą zostać udostępnione także w przypadku:

  • toczącego się postępowania sądowego – na żądanie sądu i prokuratora,
  • postępowania sprawdzającego – na żądanie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W innych przypadkach bukmacherzy i inni organizatorzy gier hazardowych nie mają prawa informować nikogo na temat wygranych lub przegranych poszczególnych graczy, a zaświadczenie o wygranej mogą wystawić tylko na wniosek samego wygranego i przekazać je wyłącznie jemu.