Zakłady systemowe 

Zakłady systemowe pozwalają obstawiać na 1 kuponie wiele zdarzeń, jednak są znacznie bardziej bezpiecznym rozwiązaniem niż klasyczne zakłady akumulowane. Jeśli chcesz ograniczyć ryzyko przegranej i jednocześnie mieć szanse na wyższe wygrane niż podczas gry singlami, sprawdź, na czym polegają zakłady systemowe i kiedy warto wybrać ten sposób obstawiania.

Zakłady systemowe

 

Zakłady systemowe – kompromis między zakładami SOLO i AKO 

Zakłady bukmacherskie można dzielić według różnych kryteriów, jednak najbardziej podstawowy podział odnosi się do sposobu, w jaki skonstruowany jest kupon. Mamy więc zakłady pojedyncze (SOLO), na których zamieszczony jest zakład na tylko 1 zdarzenie oraz zakłady akumulowane (AKO), na których gracz obstawia za jednym razem wiele zdarzeń (co najmniej 2). Zakłady AKO służą maksymalizacji zysku z gry, gdyż całkowity kurs zakładu równy jest iloczynowi kursów na poszczególne zdarzenia. Jednak aby zakład akumulowany był wygrany, wszystkie zdarzenia bez wyjątku muszą zostać poprawnie wytypowane. Ryzyko, że zakład akumulowany nie wejdzie jest w związku z tym znacznie większe niż w przypadku zakładu pojedynczego. 

Jednak istnieje trzecia droga, która stanowi kompromis pomiędzy bezpieczniejszymi i mniej profitowymi zakładami SOLO a bardziej ryzykownymi i zarazem umożliwiającymi osiąganie większych wygranych zakładami AKO. Tym rozwiązaniem są właśnie zakłady systemowe. 

Co to zakłady systemowe? 

Zakłady systemowe wymieniane są jako trzeci rodzaj zakładów, a na e-kuponie jest to trzecia opcja skonstruowania kuponu. W rzeczywistości jednak są to zakłady akumulowane o specyficznej budowie – to kombinacje zakładów SOLO i/lub AKO zamieszczone na 1 kuponie. Zakłady systemowe są więc podzielone na kilka czy nawet kilkanaście mniejszych zakładów, które zgrupowane zostały w odrębne sekcje (zostały rozpisane na bloki). Dlatego też zakłady systemowe nazywane bywają zakładami blokowymi albo rozpisowymi, inna popularna nazwa to zakłady maxikombi. 

Zakłady systemowe - TrixieNajważniejsza różnica między zwykłym zakładem AKO a zakładem systemowym polega na tym, że na tym drugim nie muszą znajdować się same trafione typy, by kupon był wygrany. To, jaka jest minimalna wymagana liczba trafionych bloków, zależy od rodzaju zakładu. Przykładowo w systemie 3/5 gracz wskazuje 5 typów (typ A, B, C, D, E), w oparciu o które powstaje 10 bloków potrójnych zakładów (blok ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE). Żeby zakład był wygrany, minimum 3 typy muszą być poprawne – np. jeśli są to typy A, B, C, wtedy trafiony zostanie tylko zakład ABC i gracz otrzyma z niego wygraną. Jednak jeśli mamy 5 typów do obstawienia, możemy też zagrać systemem 4/5, a więc obstawić zakład, gdzie konieczne będzie trafienie co najmniej 4 z 5 wybranych typów. Jeśli wymagany warunek zostanie spełniony, w tym systemie wygramy minimum 4 zakłady. 

Żeby zrozumieć, jak działają zakłady systemowe, przyjrzyjmy się bliżej najprostszej możliwości, czyli systemowi blokowemu 2/3. 

System blokowy 2/3 

Zakłady systemowe 2/3 wymagają od gracza, by minimum 2 z 3 obstawionych typów były poprawne – wtedy gracz otrzyma wygraną. Jeśli gracz się nie pomyli ani razu, otrzyma wyższą wygraną, a jeśli popełni 2 lub 3 błędy, kupon zostanie rozliczony jako przegrany. 

Załóżmy, że gracz ma zamiar obstawić 3 zdarzenia, które oznaczymy jako X, Y i Z. Ich kursy to odpowiednio: X – 1.80, Y – 2.00 i Z – 2.50. Ponieważ gracz chce uzyskać większy zysk niż ten, który dałyby 3 kupony SOLO, ale obawia się, że któreś ze zdarzeń może nie wejść, postanawia zagrać zakład systemowy 2/3. W ten sposób obstawia na kuponie 3 bloki zakładów, czyli: XY, XZ, YZ. Łączna stawka, jaką przeznacza na grę to 30 zł, czyli po 10 zł na każdy z bloków (dla większej przejrzystości obliczeń pomińmy kwestię obowiązującego w Polsce 12-procentowego podatku od gier). 

Jeśli nietrafiony okaże się tylko 1 typ, wygrana zostanie wypłacona, jednak jej wysokość zależna będzie od tego, które typy były poprawne. Możliwe są 3 scenariusze: 

  • wygrany zakład XY: 1.80*2.00*10 zł = 36 zł 
  • wygrany zakład XZ: 1.80*2.50*10 zł = 45 zł 
  • wygrany zakład YZ: 2.00*2.50*10 zł = 50 zł 

Natomiast w przypadku gdy trafione będą wszystkie typy, gracz otrzyma wygraną równą sumie wygranych z wszystkich 3 bloków, tj. 131 zł. 

Dla porównania, wygrana z 3 trafionych zakładów SOLO wynosiłaby tylko 63 zł ([1.80*10]+[2.00*10]+[2.50*10]), a z 1 w całości poprawnie wytypowanego kuponu AKO aż 270 zł (1.80*2.00*2.50*30 zł). 

Zakłady systemowe a wysokość wygranych 

Co zrozumiałe, zakłady systemowe przynoszą znacznie mniejszą wygraną, gdy część typów jest niepoprawna niż wtedy, gdy wszystkie są trafione. Konstruując kupon u bukmachera, trzeba więc pamiętać, że często wyświetla się na nim tylko maksymalna możliwa wygrana. Należy też mieć świadomość, że jeśli dopuszczalna liczba typów jest chybionych, zakład może nie tylko przynieść niską wygraną, ale w ogólnym rozrachunku może oznaczać stratę (zależy to od kursów trafionych zdarzeń).  

Zakłady systemowe - wartość wygranejKursy poszczególnych typów wybieranych do zakładów systemowych nie mogą więc być zbyt niskie. Jeśli np. chodzi o system 2/3, zdarzenia, które jest sens dodawać do kuponu, powinny mieć kursy o wartości co najmniej 1.74. Przy zachowaniu tego warunku, jeśli tylko 2 typy będą trafione, uzyskamy w najgorszym wypadku zwrot postawionych środków, a trafiając wszystkie 3 typy, co najmniej je potroimy. Oczywiście po uwzględnieniu 12-procentowego podatku obrotowy obowiązującego w Polsce okazuje się, że kursy powinny być jeszcze wyższe – w polskich realiach dla systemu 2/3 powinny wynosić minimum 1.85. 

Zakłady systemowe zbudowane w inny sposób będą mieć to minimum na innym poziomie. Natomiast ogólna zasada podczas dobierania zdarzeń mówi, że jeśli chodzi o zakłady systemowe, kursy poszczególnych zdarzeń muszą mieć co najmniej takie parametry, żeby popełnienie maksymalnej dopuszczalnej liczby błędów oznaczało uzyskanie wygranej na poziomie minimum wpłaconej stawki zakładu. 

Nowi gracze mogą być jednak zdziwieni, dlaczego zakłady systemowe, na których zamieszczone zostały tylko poprawne typy, przynoszą mniejsze wygrane niż zakłady akumulowane o takiej samej stawce zawierające ten sam zestaw typów. Odpowiedź jest bardzo prosta. Zakłady systemowe to zawsze co najmniej kilka zakładów, a więc dana stawka nie jest stawiana na całość zakładu, tylko jest dzielona na mniejsze części. Natomiast stawka zakładu AKO jest angażowana do gry w całości, co przekłada się na wyższe wygrane. 

Zakłady systemowe – różne rodzaje 

Podstawowe zakłady systemowe 

Zakłady systemowe różnią się między sobą po pierwsze tym, ile zostało na danym zakładzie wskazanych typów – najmniej mogą to być 3 selekcje. Dla przykładu gracz może obstawić zakład 2/3 (3 typy), 3/5 (5 typów) czy 4/8 (8 typów).  

Poza tym zakłady różnią się liczbą błędów, jaką może popełnić gracz. Mamy więc przykładowo zakłady systemowe 2/4, ale też 3/4 – w obu sytuacjach typer wybiera 4 zdarzenia, jednak w pierwszym musi poprawnie obstawić minimum 2, a w drugim – minimum 3 typy. To z kolei ma przełożenie na wysokość wygranej: obstawianie zakładu w systemie 3/4 jest bardziej ryzykowne, dlatego wygrana z takiego kuponu będzie wyższa. 

Trixie, Patent, Yankee… 

Niektóre zakłady systemowe to bardzo specyficzne zestawy, które mają nawet specjalne nazwy. Za przykład posłuży nam prostszy z nich, czyli system Trixie. Polega on na tym, że gracz wybiera 3 typy (X, Y, Z), na które stawia 4 zakłady: 3 podwójne zakłady i 1 potrójny, czyli XY, XZ, YZ i XYZ. Żeby zakład Trixie był wygrany, choć 2 typy muszą być trafione – wtedy jeden z zakładów podwójnych przynosi wygraną. Inne rodzaje zakładów tego typu to m.in. Patent (3 typy, 7 zakładów: 3 pojedyncze, 3 podwójne i 1 potrójny – minimum 1 typ musi być poprawny), Yankee (4 typy, 11 zakładów: 6 podwójnych, 4 potrójne i 1 poczwórny – minimum 2 typy muszą być poprawne) czy Lucky 15 (4 typy, 15 zakładów: 4 pojedyncze, 6 podwójnych, 4 potrójne i 1 poczwórny – minimum 1 typ musi być poprawny). Kolejne zakłady systemowe tego rodzaju pozwalają na obstawianie na 1 kuponie jeszcze większej liczby typów i tworzenie znacznie większej liczby zakładów – rekordzistą jest system Goliath, w którym gracz wybiera 8 typów i obstawia aż 247 zakładów, a już 2 trafne typy dają wygraną. 

Zakłady systemowe z „pewniakami” 

Zakłady systemowe z pewniakamiBukmacherzy umożliwiają obstawianie zakładów maxikombi przy uwzględnieniu typów, które zakwalifikowane zostaną przez gracza jako „pewniaki”. Chodzi o takie selekcje, które postrzegane są jako wyjątkowo prawdopodobne, z reguły są to zakłady na wyraźnych faworytów. Te zdarzenia nie wliczane są do systemu, czyli jeśli gracz obstawi zakład 2/4 z pewniakami, aby uzyskać wygraną, musi trafić co najmniej 2 z 4 typów plus wszystkie wybrane pewniaki. Żaden typ oznaczony jako pewniak nie może być chybiony – to automatycznie przekreśla możliwość jakiejkolwiek wygranej z kuponu. Pomimo to dodawanie tego rodzaju zakładów do rozpisu ma pewne plusy – kurs kombinacji zostaje bowiem zwiększony poprzez pomnożenie przez kurs pewniaków, co zwiększa potencjalną wygraną. Jednocześnie ryzyko przegranej zwiększa się. 

Zakłady systemowe skrócone 

Zakłady systemowe składają się w wielu przypadkach z dużej liczby zakładów. Np. zakład 4/6 to 15 zakładów, a 5/8 – aż 56 zakładów. Obstawienie tak wielu bloków oznacza, że gracz musi przeznaczyć na grę dość znaczną kwotę środków. W takiej sytuacji można sięgnąć po zakłady systemowe skrócone, czyli usunąć wybrane kombinacje zakładów z kuponu. Dzięki temu przykładowo system 2/4, który wymaga postawienia 6 zakładów, można zminimalizować do 4 zakładów. Czyli jeśli nasze typy to A, B, C i D, to np. zostawiamy zakłady AB, AC, BD i CD, a wykreślamy AD i BC. Co ważne, minimalna liczba typów, które trzeba poprawnie wytypować, nie zmienia się (nadal są to 2 typy). Jednak przy trafieniu tej samej liczby typów w obu przypadkach zmienia się liczba wygranych bloków, a przy zachowaniu tej samej stawki ogólnej zakładu na poszczególne zakłady przypadają inne kwoty. Skrócone zakłady systemowe pozwalają też na zmniejszenie stawki zakładu, jednak ich minusem jest to, że trzeba je wprowadzać na kuponie ręcznie, a to niesie ryzyko pomyłki. 

Zakłady systemowe a bezpieczne zakłady 

Warto przy okazji wyjaśnić, czym są tzw. bezpieczne zakłady bukmacherskie. Chociaż ten rodzaj zakładów może wydawać się tym samym, co zakłady systemowe, są to zwykłe zakłady AKO z opcją „koła ratunkowego”. Bezpieczne zakłady dopuszczają możliwość popełnienia przez gracza 1 błędu na kuponie akumulowanym, a jeśli faktycznie wystąpi 1 pomyłka, zazwyczaj bukmacher zwraca typerowi kilkakrotność stawki zakładu.  

Ponieważ zakład nie jest zbudowany z bloków typów, wygrana z tego kuponu przy poprawnym obstawieniu wszystkich typów będzie wyższa niż z rozpisu. Z drugiej jednak strony zakłady systemowe często pozwalają na większą liczbę pomyłek. Ponadto jako bezpieczne zakłady zakwalifikowane mogą zostać tylko zakłady spełniające określone warunki (np. minimalny kurs ogólny, który jest zawsze bardzo wysoki i przykładowo wynosić może 100.00). 

Zakłady systemowe – zalety i wady 

Tak jak każdy rodzaj zakładów, również zakłady systemowe mają swoje zalety i wady, a to, czy warto ich użyć, zależy od danej sytuacji i naszych priorytetów. Zacznijmy od plusów tego sposobu gry. Po pierwsze i najważniejsze zakłady systemowe pozwalają na popełnianie błędów – gracz Zakłady systemowe - zaletymoże się mylić i nadal uzyskać wygraną. Są to zakłady znacznie bardziej bezpieczne niż standardowe zakłady akumulowane. Wyjątkiem od tej reguły może być jedynie omówiony powyżej bezpieczny zakład, choć w wielu przypadkach jego obstawienie nie jest możliwe dla wybranych typów (przede wszystkim ze względu na to, że nie osiągniemy wymaganego minimalnego kursu łącznego zakładu).  

Kolejna zaleta nie jest niestety już tak jednoznaczna i dotyczy wysokości wygranej. Z jednej bowiem strony zakłady systemowe umożliwiają uzyskiwanie wyższych wygranych niż zakłady pojedyncze, jednak jak już wiemy, wygrane te są niższe niż dla zwykłych zakładów akumulowanych. W ten płynny sposób przechodzimy do wad, jakie mają zakłady systemowe. Poza mniejszymi wygranymi wymienić tu należy także fakt, że w tym sposobie gry typer obstawia stosunkowo dużo zakładów, podczas gdy uzyskanie wysokiej wygranej jest mało prawdopodobne. Co więcej, jeśli gracz dodaje do kuponu wiele typów, dość łatwo może się pomylić – tym bardziej, jeśli chodzi o skrócone zakłady systemowe. 

Zakłady systemowe – kiedy warto obstawiać? 

Zakłady systemowe na pewno warto rozważyć wtedy, kiedy mamy podejrzenie, że jeden lub kilka z typów, które mamy zamiar obstawić na kuponie AKO, może z pewnych przyczyn nie wejść. W takiej sytuacji często lepiej jest wybrać opcję z niższą potencjalną wygraną, ale mniej ryzykowną.  

Poza tym ten sposób gry warto stosować, jeśli uda nam się w ofercie bukmachera wyszukać kilka zakładów z value (valuebetów). Obstawianie ich na kuponie AKO jest zazwyczaj mocno ryzykowne, dlatego w tej sytuacji zakłady systemowe wydają się sensowniejszym rozwiązaniem. 

Podsumowując, zakłady systemowe są warte rozważenia wtedy, gdy naszym celem jest zarazem chęć uzyskania większej wygranej niż to umożliwiają zakłady SOLO, jak i zdywersyfikowanie ryzyka straty środków, za które chcemy zagrać – czyli zwyczajnie zmniejszenie ryzyka odniesienia całkowitej przegranej. Musimy jednak mieć na uwadze, że zakłady systemowe są sensowne tylko wtedy, gdy zawierają typy na zdarzenia o odpowiednio wysokich kursach.