Dziś jest: 3 marca 2024

/

Bonusy Bez Depozytu:

Legalni bukmacherzy oferują bonus bez wpłaty (za samą rejestrację). Sprawdź!

Bukmacher.ooo

Bukmacherzy w Polsce

Chcesz się dowiedzieć, kim są legalni bukmacherzy w Polsce i na jakich zasadach działają? W artykule opisujemy, jakie przepisy prawne regulują polski rynek zakładów bukmacherskich, jakie firmy mogą otrzymać zezwolenie na organizację zakładów i jakie warunki muszą spełniać. Wyjaśniamy też, jaki status mają zagraniczni bukmacherzy w Polsce oraz co legalni polscy bukmacherzy mogą zgodnie z prawem, a czego absolutnie nie mogą, oferować na swoich stronach internetowych. Na końcu znajdziesz też kompletną listę, na której zamieszczeni są wszyscy licencjonowani bukmacherzy w Polsce.

bukmacherzy w Polsce

Bukmacherzy w Polsce – ustawa hazardowa 

Legalni bukmacherzy w Polsce to podmioty, które posiadają odpowiednie zezwolenie na organizację zakładów bukmacherskich przez internet lub w punktach naziemnych. Wynika to z zapisów odrębnej ustawy, która reguluje wszelkie kwestie związane z rynkiem hazardowym w naszym kraju, czyli „Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”. Potocznie dokument nazywany jest ustawą hazardową i to w nim znajdziemy przepisy dotyczące m.in. tego, na jakich zasadach mogą działać polscy bukmacherzy. Polska ustawa o grach hazardowych dozwala także na to, by działalność bukmacherską prowadzili zagraniczni bukmacherzy w Polsce, oczywiście pod warunkiem, że wcześniej uzyskają stosowne zezwolenie.  

Trzeba jednak wiedzieć, że sytuacja prawna dotycząca urządzania zakładów wzajemnych w Polsce uległa radykalnej zmianie, odkąd 15 grudnia 2016 r. przyjęta została nowelizacja ustawy hazardowej. Większość jej zapisów weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r., co w krótkim czasie spowodowało prawdziwy przełom. Nielegalni bukmacherzy w Polsce, którzy jak się szacuje, dotychczas mieli w swoich rękach nawet 90% udziału w rynku zakładów bukmacherskich, masowo zaczęli z niego znikać. Część wycofała się sama, a nieliczni wrócili po pewnym czasie już jako legalni bukmacherzy w Polsce – po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie zakładów od Ministra Finansów RP. Duże znaczenie dla przeciwdziałania szarej strefie na rynku hazardowym miały też rozwiązania przyjęte w nowelizacji, które mocno utrudniały funkcjonowanie podmiotów działających wbrew prawu. Nielegalni bukmacherzy w Polsce, którzy oferowali zakłady bukmacherskie przez internet, zaczęli być „wyłapywani” przez wyspecjalizowanych funkcjonariuszy, a ich strony internetowe dodawane do tzw. rejestru domen zakazanych (a dokładnie „Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą”). Z kolei firmy telekomunikacyjne muszą blokować dostęp do stron zamieszczonych w rejestrze i to w ciągu 48 godzin od chwili, gdy domena trafi na „czarną listę”. Ponadto operatorzy płatności mają 30 dni na zaprzestanie świadczenia usług dla serwisu, który znajdzie się w rejestrze domen zakazanych, co utrudnia graczom wpłatę środków i tym samym grę. I choć nadal bukmacherzy internetowi w Polsce to w znacznej części podmioty działające nielegalnie, bukmacherzy z polską licencją zdecydowanie zwiększyli swój udział w rynku zakładów bukmacherskich. Na zmianach w ustawie hazardowej skorzystali nie tylko ci legalni polscy bukmacherzy, którzy funkcjonowali jeszcze przed nowelizacją – nowa rzeczywistość sprawiła, że w krótkim czasie na rynku pojawili się nowi legalni bukmacherzy w Polsce. Ponieważ zezwolenie na organizację zakładów bukmacherskich zdobyli kolejni zagraniczni i polscy bukmacherzy online (z których część otrzymała też zezwolenie na działalność poprzez sieć punktów naziemnych), możliwość legalnej gry znacznie się poszerzyła i stała bardziej atrakcyjną. 

Legalni bukmacherzy w Polsce – zezwolenie na organizację zakładów 

bukmacherzy w Polsce - zezwolenieLegalni polscy bukmacherzy działają na podstawie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych, które wydawane jest przez Ministra Finansów RP. Taki dokument jest ważny przez okres 6 lat, od momentu wydania decyzji, ale może być przedłużony na kolejne 6 lat. Ustawa o grach hazardowych precyzyjnie określa, jakie warunki muszą spełniać bukmacherzy polscy, aby mogli uzyskać zezwolenie. Mogą się o nie starać jedynie spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których siedziba zlokalizowana jest na terenie Polski. Jeśli znajduje się ona poza granicami naszego kraju, jednak na obszarze Unii Europejskiej albo Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), taka spółka również może uzyskać zezwolenie. Dodatkowym warunkiem jest jednak wyznaczenie przedstawiciela firmy na Polskę albo otworzenie oddziału na jej terenie. Natomiast zarówno zagraniczni, jak i polscy bukmacherzy, aby uzyskać zezwolenie, muszą posiadać kapitał zakładowy o minimalnej wysokości 2 mln zł (lub równowartości tej kwoty w przypadku spółek zagranicznych). Poza tym bukmacherzy legalni w Polsce muszą spełniać wymogi personalne. Tak więc akcjonariusze spółki, członkowie jej zarządu, rady nadzorczej itd. muszą mieć nienaganną opinię, co oznacza także, że nie mogą być skazani za umyślne przestępstwo skarbowe w kraju UE. 

Legalni bukmacherzy w Polsce mogą być podmiotami, które uzyskały zezwolenie na urządzanie zakładów bukmacherskich w punktach naziemnych albo zezwolenie na oferowanie zakładów online. Licencjonowani bukmacherzy mogą też posiadać oba rodzaje zezwoleń, choć wiąże się to z koniecznością złożenia osobnych wniosków i opłacenia odrębnych opłat. Jak łatwo się domyślić, dokumentacja, jaką trzeba przygotować, jest bardzo obszerna i obejmuje dokumenty dotyczące spółki, jej sytuacji prawnej i finansowej oraz dokumenty związane z planowaną działalnością bukmacherską. Przyszli licencjonowani bukmacherzy w Polsce muszą też posiadać odpowiednio duży budżet, który pozwoli na pokrycie opłat związanych z wydaniem zezwolenia, a także złożeniem wymaganego zabezpieczenia finansowego. W zależności od kanału sprzedaży zakładów (przez internet czy w lokalach naziemnych) opłaty są inne. Bukmacherzy online w Polsce płacą za samą organizację zakładów online i dodatkowo od każdej strony internetowej, na której oferowane będą zakłady. Natomiast naziemni bukmacherzy z polską licencją muszą pokryć opłatę, której wysokość uzależniona jest od liczby planowanych punktów stacjonarnych. Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków, jakie muszą spełnić legalni polscy bukmacherzy, opisane są w artykule Zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. 

Jak widać, aby otrzymać odpowiednie zezwolenie, polscy bukmacherzy muszą spełnić naprawdę wiele warunków, przygotować obszerną dokumentację i ponieść spore koszty. Z drugiej jednak strony nielegalni bukmacherzy w Polsce muszą się liczyć z możliwością otrzymania olbrzymich kar finansowych, a osoby odpowiedzialne za organizowanie nielegalnego hazardu podlegają nawet karze pozbawienia wolności do 3 lat. Poza tym wspomniane już mechanizmy związane z rejestrem domen zakazanych, jeśli nawet nie uniemożliwiają, to skutecznie utrudniają funkcjonowanie nielegalni bukmacherzy w Polsce - karynielegalnych organizatorów zakładów. Dlatego tylko legalne zakłady bukmacherskie to rozsądny wybór – zarówno, jeśli chodzi o bukmacherów, jak i samych graczy (ich również dotyczą wysokie kary finansowe za udział w nielegalnych zakładach bukmacherskich – szczegóły w tekście Kara za obstawianie u bukmacherów nieposiadających zezwolenia). 

Jacy bukmacherzy są legalni w Polsce? 

Po tym, co już zostało powiedziane, jasne jest, że bukmacherzy legalni w Polsce to jedynie te firmy, które posiadają aktualne zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Co więcej, o takie zezwolenie mogą się starać nie tylko polskie firmy, ale też zagraniczni bukmacherzy w Polsce mogą prowadzić legalną działalność. Muszą oni spełnić takie same wymogi, jak legalni polscy bukmacherzy, dodatkowo wyznaczając przedstawiciela lub tworząc oddział firmy w Polsce. W praktyce można dostrzec, że legalni bukmacherzy w Polsce dzielą się na 3 kategorie. Pierwszą tworzą w pełni polscy legalni bukmacherzy, czyli firmy z siedzibą w Polsce, które są niezależne od podmiotów zagranicznych. Drugą kategorią są legalni bukmacherzy w Polsce, których siedziba znajduje się jednak za granicą (na terenie państwa należącego do UE lub EFTA). Tacy bukmacherzy z polską licencją działają za pośrednictwem swojego przedstawiciela, czyli polskiej firmy, z którą podpisali odpowiednią umowę albo mają w naszym kraju swój oddział. Są jednak też legalni bukmacherzy w Polsce, którzy nie pasują ani do jednej, ani do drugiej kategorii, gdyż działają na jeszcze innych zasadach. Trzecią kategorię tworzą bowiem polscy bukmacherzy, którzy posiadają siedzibę w Polsce, a ich firmy są wpisane do KRS, jednak są one zależne od pewnych podmiotów zagranicznych. Podmioty te to firmy, które są właścicielami znanych marek bukmacherskich i choć chcą one działać w Polsce zgodnie z prawem, wybierają inną drogę niż tworzenie oddziału czy wyznaczanie przedstawiciela. W ten sposób powstaje polska spółka, której udziały należą do zagranicznego podmiotu (z reguły holdingu, który działa w branży hazardowej w różnych krajach Europy, a nawet poza nią). Legalni bukmacherzy tego typu często odwołują się do popularnej marki bukmacherskiej, zamieszczając ją także w nazwie nowej firmy polskiej, choć i od tej praktyki są wyjątki. 

Jednak niezależnie od tego, czy dana firma ma siedzibę w Polsce, czy poza jej obszarem, czy jest w pełni niezależnym podmiotem, czy wchodzi w skład grupy zagranicznej, ostatecznie najważniejsze jest to, czy dany podmiot posiada zezwolenie. Aby być pewnym, którzy bukmacherzy internetowi w Polsce działają zgodnie z prawem, najlepiej jest sprawdzić listę legalnych bukmacherów. Taką listę prezentujemy tutaj, a dodatkowo znajdziesz w niej najważniejsze informacje dotyczące oferty zakładów poszczególnych bukmacherów. Poza tym wszyscy aktualnie działający legalni bukmacherzy online w Polsce wypisani są też na końcu tego artykułu – opisaliśmy tam kwestie prawne dotyczące każdego organizatora zakładów bukmacherskich. 

Bukmacherzy w Polsce – zasady działania i obowiązki 

Ustawa o grach hazardowych reguluje także wiele kwestii dotyczących tego, jakie obowiązki mają legalni bukmacherzy. Polska jest krajem, w którym obowiązuje podatek od gier i zgodnie z ustawą w przypadku zakładów bukmacherskich wynosi od 12% od każdego zawartego zakładu. W związku z tym legalni bukmacherzy muszą odprowadzać podatek w tej wysokości do fiskusa – jest on uprzednio potrącany z każdej wniesionej stawki, tak więc niezależnie od tego, czy zakład jest wygrany, czy przegrany, koszty tego opodatkowania ponosi gracz. Warto natomiast wiedzieć, że choć legalni bukmacherzy w Polsce zawsze przekazują kwoty należne z tytułu obowiązującego podatku od gry, to nawet u nich można spotkać się z kuszącym hasłem „gra bez podatku”. Pod tym hasłem kryje się jedynie popularna promocja – jeśli poprawnie wytypujemy zakłady na kuponie objętym taką akcją promocyjną, to polski legalny bukmacher pokryje koszty podatkowe (w praktyce zwiększy wygraną o 14%). Natomiast inny rodzaj podatku, czyli podatek od wygranej, jest już czymś, czego gracz w ogóle nie może uniknąć. Dla wygranych pochodzących z zakładów bukmacherskich wynosi on 10% i obowiązuje wtedy, gdy wygrana na kuponie wynosi powyżej 2280 zł. W takim przypadku typer nie otrzymuje całej wygranej kwoty, gdyż jej 10% mają obowiązek pobrać i przekazać do urzędu skarbowego legalni bukmacherzy (Polska stosuje tu ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych). Więcej na temat przeczytasz w artykule Podatek od zakładów bukmacherskich. 

polscy bukmacherzy internetowi - rejestracja kontaNatomiast bukmacherzy online w Polsce mają jeszcze inny wymóg formalny, który dotyczy odblokowywania możliwości gry. Otóż zgodnie z ustawą hazardową tylko osoby, które ukończyły 18 lat, mogą zawierać zakłady bukmacherskie (czy ogólniej uprawiać hazard). Polscy bukmacherzy online muszą w jakiś sposób sprawdzać, czy internauta, który chce wnieść zakład przez serwis internetowy (bądź aplikację mobilną), jest osobą pełnoletnią. Dlatego też legalni bukmacherzy w Polsce mogą udostępniać możliwość obstawiania zakładów dopiero po założeniu przez danego gracza osobistego konta online. Użytkownik musi najpierw wypełnić formularz rejestracyjny, podając określone dane osobowe, a także przesłać skan dokumentu tożsamości. Na jego podstawie polscy bukmacherzy internetowi mogą zweryfikować pełnoletniość gracza i odblokować mu dostęp do pełnej usługi. Ponieważ jednak gracze często patrzą niechętnie na konieczność podawania zbyt wielu danych, dlatego zarówno doświadczeni, jak i zupełnie nowi bukmacherzy w Polsce z reguły posiadają także opcję konta tymczasowego. Można je założyć bez przesyłania skanu dowodu osobistego czy paszportu i przy podaniu minimalnej ilości danych. Jest to w pełni zgodna z prawem możliwość i pozwala na obstawianie zakładów bukmacherskich. Kluczowa różnica pomiędzy rejestracją pełną a uproszczoną polega na tym, że właścicielom kont tymczasowych legalni bukmacherzy w Polsce nie wypłacą wygranych – do momentu aż konto nie zostanie zweryfikowane i przekształcone w konto pełne. 

Poza tym bukmacherzy w Polsce mają inne obowiązki, które dotyczą polityki promocji odpowiedzialnej gry. Jej celem jest ochrona graczy przed uzależnieniem od hazardu, ze szczególnym uwzględnieniem osób małoletnich. Polscy bukmacherzy online muszą – jeszcze na etapie ubiegania się o zezwolenie – przedstawić projekt regulaminu odpowiedzialnej gry, w którym zawarte są rozwiązania służące minimalizacji ryzyka uzależnień graczy. Należy do nich m.in. procedura rejestracji kont, weryfikacji wieku użytkowników czy mechanizmy samokontroli gracza (np. limity czasu gry i stawianych kwot, które gracz musi zdefiniować dla swojego konta). Poza tym bukmacherzy internetowi w Polsce muszą w odpowiedni sposób informować na swojej stronie np. o zakazie gry dla osób niepełnoletnich czy o możliwości uzależnienia się od hazardu. 

Legalni polscy bukmacherzy – co mogą oferować? 

bukmacherzy w Polsce - ofertaLegalni bukmacherzy w Polsce mają prawo udostępniać zakłady bukmacherskie, które dotyczą bardzo różnych dziedzin życia. Zakłady wzajemne to przede wszystkim zakłady na rywalizację sportową ludzi i zwierząt (odrębne przepisy określają kwestie dotyczące sportów z udziałem zwierząt – w praktyce polscy legalni bukmacherzy oferują głównie zakłady na wyścigi koni). Jeśli natomiast chodzi o pozostałe spotkania sportowe, bukmacherzy w Polsce mogą przyjmować zakłady na naprawdę mnóstwo dyscyplin. Czy to sporty zespołowe, czy indywidualne, od najpopularniejszych po te najbardziej niszowe – najlepsi polscy bukmacherzy przygotowują oferty, w których każdy miłośnik sportu znajdzie coś dla siebie. Jednak sport w rozumieniu tradycyjnym to nie wszystko. Zakłady bukmacherskie mogą być także obstawiane w przypadku meczów e-sportowych, a także sportów wirtualnych, w których udziału w ogóle nie biorą prawdziwi ludzie. Są to bowiem wydarzenia generowane przez program komputerowy, choć oczywiście ich zasady zaczerpnięte są ze sportu, który odwzorowują (np. wirtualna piłka nożna wzoruje się na prawdziwym futbolu). Legalni polscy bukmacherzy internetowi coraz większą uwagę przykładają do rozwijania oferty na e-sporty i sporty wirtualne, dostrzegając rosnące zainteresowanie graczy.

Legalni polscy bukmacherzy mogą jednak oferować zakłady bukmacherskie jeszcze innego rodzaju, czyli zakłady dotyczące wydarzeń pozasportowych. Najczęściej są to najważniejsze wydarzenia ze świata polityki i rozrywki, ale niektórzy bukmacherzy internetowi w Polsce przygotowują znacznie szerszą ofertę. Dzięki temu gracze mogą typować, co się stanie się w najbliższej przyszłości w codziennym życiu społecznym czy np. jaka będzie pogoda w kolejnych dniach. Najlepsi bukmacherzy w Polsce, w trosce o zapewnienie użytkownikom jak najbardziej satysfakcjonującej oferty, umożliwiają im też zgłaszanie własnych propozycji zakładów, które po akceptacji zostają dodane do ogólnodostępnej oferty. 

Podsumowując, legalni polscy bukmacherzy mogą oferować graczom różnego rodzaju zakłady bukmacherskie, które mogą być zawierane poprzez stronę internetową i/lub w punkach naziemnych (w zależności od wydanego rodzaju zezwolenia). Trzeba jednak w tym miejscu zrobić bardzo ważną uwagę związaną z tematyką bardziej ogólną, czyli grami hazardowymi. Zgodnie z ustawą hazardową gry kasynowe, takie jak gry karciane, automaty do gier czy ruletka mogą być oferowane przez internet jedynie przez państwowe kasyno online. Tym samym nawet najlepsi bukmacherzy w Polsce nie mogą mieć w swojej ofercie np. pokera czy jednorękiego bandyty online. Jeśli zobaczymy jakąkolwiek kasynową grę na stronie bukmachera, jest to oczywisty znak, że nie jest to w Polsce legalny bukmacher. Jednak dotyczy to jedynie typowych gier kasynowych – czym innym natomiast są zakłady na symulowane komputerowo gry karciane. Niektórzy polscy bukmacherzy internetowi udostępniają bowiem taką opcję, co oznacza, że typer może np. obstawiać, komu w następnym rozdaniu przypadnie wyższa karta itp., choć – co bardzo ważne – sam nie jest uczestnikiem gry karcianej. 

Warto też wiedzieć, że legalni polscy bukmacherzy poza samą ofertą zakładów bukmacherskich, udostępniają także różne ciekawe usługi dodatkowe, których celem jest ułatwienie typowania zakładów i uatrakcyjnienie gry. Na swoich stronach internetowych polscy bukmacherzy online zamieszczają wyniki rozmaitych spotkań sportowych (czasem nawet tych, które odbyły się wiele miesięcy temu), a także rozbudowane statystyki sportowe, które pomagają w analizie aktualnej formy drużyn czy zawodników. Dla zakładów live, czyli przyjmowanym w trakcie rozgrywania danego spotkania sportowego, najlepsi bukmacherzy w Polsce udostępniają match trackery (graficzne wizualizacje przebiegu meczu), a nawet bezpłatne transmisje live. Aby gra przez internet była możliwa, legalni polscy bukmacherzy muszą oczywiście zapewnić bezpieczne metody wpłat depozytu, z których zdecydowana większość to błyskawiczne formy płatności. Najlepsi polscy bukmacherzy internetowi umożliwiają ponadto bardzo szybkie wypłaty wygranych, czym dodatkowo punktują u wielu typerów. Nie można nie wspomnieć o jeszcze jednej charakterystycznej dla internetowej branży bukmacherskiej praktyce, która dotyczy licznych promocji, jakie oferują legalni polscy bukmacherzy. Bonusy bukmacherskie przyznawane są bardzo często w zamian za rejestrację indywidualnego konta gracza, ale także z okazji najrozmaitszych wydarzeń sportowych i innych okoliczności, a możliwość pozyskania dodatkowych środków na grę także przyciąga wielu graczy. 

Legalni bukmacherzy w Polsce – lista 

Wszystkie wypisane poniżej podmioty to aktualnie działający bukmacherzy z polską licencją, która umożliwia organizację zakładów bukmacherskich online i/lub w punktach naziemnych. Intensywnie rozwijający się rynek bukmacherski cechuje się m.in. tym, że co jakiś czas pojawiają się na nim kolejni nowi bukmacherzy, którzy posiadają zezwolenie na oferowanie zakładów wzajemnych. Dlatego lista jest przez nas na bieżąco aktualizowana. 

Lista legalnych bukmacherów:

bukmacher BetFan

BetFan (BetFan Sp. z o.o.)

Bukmacher BetFan to w pełni polski bukmacher online – marka należy do firmy „BetFan Sp. z o.o.”, której siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Śmiałej 26. Spółka założona została w 2018 r. i w tym samym roku udało się jej uzyskać zezwolenie na organizację zakładów bukmacherskich przez internet. Zezwolenie o numerze PS4.6831.3.2018 zostało wydane dnia 29 października 2018 r., a strona internetowa działa od kwietnia 2019 r. Prezesem firmy jest Piotr Sienkiewicz, który od lat pracuje w branży zakładów bukmacherskich – wcześniej związany był z forBET i Totolotkiem. Bukmachera BetFan wyróżnia innowacyjne podejście do zakładów bukmacherskich – świadczy o tym m.in.  unikalna w skali kraju oferta zakładów na „rozrywkę” (powszechna jest opinia, że Betfan to najlepszy bukmacher w Polsce do obstawiania zakładów pozasportowych). Bukmacher Betfan udostępnia kod promocyjny. Więcej informacji: Betfan kod promocyjny.

bukmacher Fortuna

Fortuna (Fortuna online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o.)

Bukmacher Fortuna należy do polskiej firmy „Fortuna online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o.”, której siedziba mieści się w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15. Nie jest to jednak do końca polski bukmacher, gdyż stanowi spółkę zależną od czeskiej grupy „Fortuna Entertainment Group”, która jest jednym z liderów branży bukmacherskiej w Europie Środkowej (poza Polską i Czechami Fortuna działa też na Słowacji, w Rumunii i Chorwacji). Polska spółka działa od 1996 r. – początkowo pod nazwą Profesjonał Sp. z o.o., kiedy to oferowała zakłady jedynie w punktach naziemnych, a od przełomu 2007/2008 pod aktualną nazwą. Zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych online w Polsce bukmacher otrzymał w dniu 23 stycznia 2012 r. (jako pierwszy w kraju), a następnie zostało ono przedłużone na następne 6 lat w dniu 22 stycznia 2018 r. Aktualny numer zezwolenia to PS4.6831.22.2017. Fortuna to dla wielu graczy najlepszy polski bukmacher, m.in. ze względu na wyjątkowo szeroką ofertę bezpłatnych transmisji meczów na żywo. Bukmacher Fortuna udostępnia kod promocyjny. Więcej informacji: Fortuna kod promocyjny.

bukmacher ETOTO

ETOTO (E-Toto Zakłady bukmacherskie Sp. z o.o.)

Właścicielem marki Etoto jest polska spółka „E-Toto Zakłady bukmacherskie Sp. z o.o.”, która posiada siedzibę w Warszawie przy ul. Żurawiej 8. Firma została założona w 2010 r. Zezwolenie na prowadzenie zakładów bukmacherskich o numerze AG9(RG3)/7251/15/KLE/2013/17 bukmacher Etoto uzyskał w dniu 28 listopada 2014 r. Etoto posiada również zezwolenie na sprzedaż zakładów w naziemnych punktach. Bukmacher Etoto udostępnia kod bonusowy. Więcej informacji: Etoto kod bonusowy.

bukmacher Betclic

Betclic (BEM Operations Limited)

Jeśli interesują Cię zagraniczni bukmacherzy legalni w Polsce, to pierwszą w pełni zagraniczną firmą, która uzyskała zezwolenie na organizację zakładów online w naszym kraju, jest Betclic. Marka Betclic znana jest na całym świecie i działa legalnie m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemczech. Betclic należy do działającej od 2005 r. firmy „BEM Operations Limited” z siedzibą na Malcie. Na obszar Polski wyznaczony został przedstawiciel firmy, którym została spółka „Gaming in Poland Sp. z o.o.” z Wrocławia. Zezwolenie na organizację zakładów przez internet na terenie Polski Betclic otrzymał w dniu 26 września 2018 r. pod numerem PS4.6831.11.2017. Bukmacher Betclic udostępnia kod promocyjny. Więcej informacji: Betclic kod promocyjny.

bukmacher LVBET

LVBet (LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.)

Polski bukmacher LVBet należy do firmy „LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.”, która powstała w 2016 r., a jej siedziba znajduje się przy ul. Melchiora Wańkowicza 3 w Katowicach. Zezwolenie na przyjmowanie zakładów bukmacherskich spółka uzyskała w dniu 13 maja 2016 r. pod numerem PS4.6831.9.2016.EQK. Od 2017 r. LVBet oferuje zakłady wzajemne także poprzez sieć punktów stacjonarnych. Dla wielu graczy LVBet to najlepszy bukmacher w Polsce do obstawiania sportów elektronicznych – na swojej stronie udostępnia on nawet w pełni bezpłatnie transmisje meczów e-sportowych na żywo wszystkim użytkownikom. Bukmacher LVBet udostępnia kod promocyjny. Więcej informacji: LVBet kod promocyjny.

bukmacher Totalbet

Totalbet (Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.)

Kolejny polski bukmacher online to Totalbet, który należy do działającej od 2017 r. spółki „Totalbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10. Firma wchodzi w skład polskiego holdingu kilkudziesięciu firm z branży medialnej o nazwie „Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe” – należy do niej też Grupa ZPR Media (skupiająca tak znane marki jak np. „Super Express”, „Murator”, „Radio ESKA” czy „Fokus TV”). Totalbet otrzymał zezwolenie na urządzanie zakładów bukmacherskich przez sieć internet w dniu 22 marca 2018 r. pod numerem PS4.6831.15.2017. Bukmacher Totalbet udostępnia kod promocyjny. Więcej informacji: Totalbet kod promocyjny.

bukmacher STS

STS (Star – Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o.)

STS to nie tylko w pełni polski legalny bukmacher, ale też bukmacher, który ma największy udział w krajowym rynku legalnych zakładów wzajemnych. Marka należy do firmy „Star – Typ Sport Zakłady Wzajemne Sp. z o.o.”, która działa od 1997 r., a jej siedziba znajduje się w Katowicach przy ul. Porcelanowej 8. Zezwolenie na oferowanie zakładów bukmacherskich online STS uzyskał w dniu 21 lutego 2012 r., a po upływie 6 lat zostało ono odnowione w dniu 15 lutego 2018 r. pod numerem PS4.6831.20.2017.KLE na kolejne 6 lat. Jednocześnie bukmacher posiada bardzo rozbudowaną sieć nowoczesnych punktów naziemnych, które prowadzi od 1997 r. Największy polski bukmacher posiada także odpowiednie zezwolenia, aby zgodnie z prawem oferować zakłady bukmacherskie za granicą (m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Norwegii). Bukmacher STS udostępnia kod promocyjny. Więcej informacji: STS kod promocyjny.

bukmacher ForBET

forBET (forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.)

Następny polski legalny bukmacher to forBET, który jest prowadzony przez firmę „forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.”. Spółka została założona w 2016 r., a jej siedziba zarejestrowana jest w Warszawie przy ul. Królewskiej 18. Minister Finansów RP wydał firmie zezwolenie na organizację zakładów bukmacherskich online o numerze PS4.6831.10.2016 w dniu 4 maja 2016 r. Polski bukmacher forBET w 2018 r. uzyskał również zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych w punktach naziemnych. Wielu miłośników żużla uważa, że forBET zasługuje na miano: najlepszy polski bukmacher do obstawiania meczy żużlowych. Bukmacher forBET udostępnia kod promocyjny. Więcej informacji: forBET kod promocyjny.

bukmacher NobleBet

NobleBet (Polski Bukmacher Sp. z o.o.)

Legalny polski bukmacher Noblebet to marka, która należy do spółki „Polski Bukmacher Sp. z o.o.”. Założona w 2017 r. firma posiada siedzibę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Limanowskiego 10. Zezwolenie na prowadzenie zakładów bukmacherskich przez sieć internet na terytorium Polski o numerze PS4.6831.28.2017 Noblebet otrzymał w dniu 3 stycznia 2019 r. Bukmacher Noblebet udostępnia kod bonusowy. Więcej informacji: Noblebet kod bonusowy.

bukmacher eWinner

eWinner (Ewinner Sp. z o.o.)

eWinner to polski bukmacher online należący do firmy „Ewinner Sp. z o.o.”. Spółka działa od 2017 r., natomiast jej siedziba znajduje się w Gdyni przy ul. Legionów 126-128. Zezwolenie na organizację zakładów wzajemnych eWinner uzyskał w dniu 30 października 2018 r. pod numerem PS4.6831.29.2017. Bukmacher eWinner udostępnia kod promocyjny. Więcej informacji: eWinner kod promocyjny.

bukmacher PZBUK

PZBuk (Cherry Online Polska Sp. z o.o.)

Firma „Cherry Online Polska Sp. z o.o.” to właściciel marki PZBuk (rozwinięcie skrótu brzmi Polskie Zakłady Bukmacherskie). Chociaż założona w 2018 r. spółka ma siedzibę w Warszawie przy ul. Gedymina 30, nie jest to niezależny polski bukmacher, gdyż podlega pod szwedzką „Cherry AB” z siedzibą w Sztokholmie. Firma ta to jeden z liderów światowego hazardu i była obecna na polskim rynku zakładów bukmacherskich przez wiele lat, jednak wycofała się z niego w momencie wejścia w życie nowelizacji ustawy hazardowej (uchwalonej 15 grudnia 2016 r.). PZBuk to jednak obecnie w pełni legalny bukmacher w Polsce, gdyż posiada zezwolenie na organizowanie zakładów bukmacherskich o numerze PS4.6831.26.2017 wydane w dniu 28 czerwca 2018 r. Bukmacher PZBuk udostępnia kod bonusowy. Więcej informacji: PZBuk kod bonusowy.

bukmacher Totolotek

Totolotek (Totolotek S.A.)

Spółka „Totolotek S.A.” działa w Polsce od 1992 r., a jej siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Tanecznej 18 b. Jednak ten legalny polski bukmacher został najpierw przejęty przez grecką firmę Intralot, a następnie w 2019 r. przez niemiecką „Merkur Sportwetten GmbH”, która od lat działa na międzynarodowym rynku zakładów wzajemnych. Niemiecka firma należy z kolei do grupy „Gauselmann”, która działa globalnie w obszarze szeroko pojętej rozrywki, także na rynku hazardowym. Bukmacher Totolotek zezwolenie na prowadzenie zakładów bukmacherskich online w Polsce otrzymał po raz pierwszy w dniu 20 czerwca 2013 r. i ponownie 2 kwietnia 2019 r. Obecny numer zezwolenia to PS4.6831.8.2018. Jeszcze dłużej, bo od 1992 r. bukmacher Totolotek oferuje zakłady wzajemne w punktach naziemnych. Totolotek to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy polski bukmacher, jeśli chodzi o ofertę zakładów live. Bukmacher Totolotek udostępnia kod bonusowy. Więcej informacji: Totolotek kod bonusowy.

bukmacher SuperBet

Superbet (SUPERBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.)

Superbet to kolejna marka bukmacherska, która dobrze znana jest także poza granicami naszego kraju. Należy ona do Superbet Holding Romania” – rumuńskiego holdingu, który jest jednym z najważniejszych podmiotów działających na rynku zakładów bukmacherskich i gier hazardowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce Superbet działa za pośrednictwem polskiej spółki „SUPERBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.”, która została założona w 2017 r. na potrzeby rozpoczęcia legalnej działalności w kraju. Siedziba spółki znajduje się w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 7A. Zezwolenie na organizację zakładów wzajemnych online o numerze PS4.6831.5.2019 bukmacher uzyskał 18 października 2019 r. Natomiast już w 2017 r. zakłady sportowe w Superbet można było wnosić w lokalach stacjonarnych. Bukmacher Superbet udostępnia kod promocyjny. Więcej informacji: Superbet kod promocyjny.

BetX (Betx Polska sp. z o.o.)

Firma „Betx Polska sp. z o.o.” została zarejestrowana w 2016 r. (początkowo jako „Typiko Sp. z o.o.”). Siedziba spółki mieści się pod adresem Bielsko-Biała, ul. Stefana Batorego 5. Minister Finansów wydał BetX zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych przez internet o numerze PS4.6831.30.2017 w dniu 28 listopada 2018 r. Serwis z ofertą zakładów bukmacherskich online wystartował pod koniec maja 2020 r. Firma stara się o uzyskanie licencji na sprzedaż zakładów także przez sieć punktów stacjonarnych. Bukmacher BetX udostępnia kod polecający. Więcej informacji: BetX kod polecający.

bukmacher Traf

Traf  (Traf-Zakłady Wzajemne Sp. z o.o.)

Traf to nie tylko w 100% polski bukmacher, ale także bukmacher, który należy do „Totalizatora Sportowego”, czyli spółki Skarbu Państwa. Firma założona została w 2010 r., a jej siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1. Zezwolenie na urządzanie zakładów bukmacherskich przez internet spółka uzyskała w dniu 30 listopada 2018 r., jego numer to PS4.6831.3.2018. Od 2010 r. bukmacher Traf przyjmuje zakłady sportowe w punktach naziemnych. Dla wielu graczy Traf to najlepszy bukmacher w Polsce, jeśli chodzi o ofertę zakładów na wyścigi konne, w których się specjalizuje (w ofercie bukmachera nie znajdziemy zakładów na inne dyscypliny sportowe).