Dziś jest: 27 czerwca 2022

Raport NIK z 2019 r. dotyczący rynku hazardowego w Polsce

6 września 2019 r. na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli ukazał się raport opisujący aktualną sytuację na rynku gier hazardowych w Polsce. Nas szczególnie interesuje rynek zakładów bukmacherskich, a więc przyjrzyjmy się bliżej spostrzeżeniom NIKu w tej materii. Najważniejsze spostrzeżenia płynące z opublikowanego raportu:

  • po wejściu w życie nowelizacji ustawy o grach hazardowych, która została przeprowadzona w grudniu 2016 r. i zaczęła obowiązywać od 1 kwietnia 2017 r. (częściowo od 1 lipca), zwiększyła się skuteczność organów państwa nad rynkiem hazardowym w Polsce,
  • wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie szarej strefy na rynku hazardowym w Polsce (w tym także wśród gier oferowanych przez internet), co przełożyło się na wzrost dochodów z tytułu podatku od gier,
  • pomimo znacznej poprawy sytuacji w stosunku do lat poprzednich, szara strefa wciąż jest istotnym problemem, a wartość rynku nielegalnych zakładów bukmacherskich online wciąż przewyższą wartość legalnego rynku zakładów,
  • wprowadzenie Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą jest pozytywnym rozwiązaniem, jednak problemem pozostaje wciąż zbyt wolne dopisywanie do tego Rejestru tzw. „domen klonów” (w ten sposób określane są adresy stron firm hazardowych, które po zablokowaniu ich głównej domeny uruchamiają kolejną, posiadającą niewielką tylko różnicę w nazwie domeny),
  • zdarzają się również przypadki niewywiązania się dostawców internetu oraz dostawców usług płatniczych z obowiązków wynikających z ustawy o grach hazardowych. Przypomnijmy, że w przypadku dostawców internetu jest to konieczność nałożenia blokady na stronę znajdującą się w Rejestrze, która uniemożliwi skorzystanie z tej strony na terytorium Polski. Obowiązkiem dostawców usług płatniczych jest natomiast niepodejmowanie lub zaniechanie współpracy ze stronami, których adres został umieszczony w Rejestrze. Dostawcy internetu powinni wywiązać się z nałożonych na nich obowiązków w ciągu 48 godzin od chwili umieszczenia adresu strony internetowej oferującej nielegalne gry hazardowe w Rejestrze Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą. Dostawy usług płatniczych powinni natomiast zaprzestać współpracy z takimi stronami w ciągu 30 dni od chwili dodania adresu strony do Rejestru,
  • w raporcie przedstawiono informacje o tym, które z europejskich państw stosują podobne rozwiązania do tych wprowadzonych w Polsce. I tak, strony blokowane są również w: Portugalii, Hiszpanii, Francji, Belgii, we Włoszech, Niemczech, Danii, na Litwie, Łotwie, Estonii, na Słowenii, Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i Grecji. Płatności blokowane są natomiast w Hiszpanii, Francji, Belgii, w Niemczech, Danii, na Litwie, Łotwie, Estonii, na Słowenii, w Rumunii i Grecji (dane na lata 2015-2016),
  • według Ministerstwa Finansów wartość całego rynku zakładów bukmacherskich online w roku 2018 wyniosła ok. 7,9 mld zł, zwiększając się o 4,5 mld zł w ciągu zaledwie 3 lat,
  • dynamika wzrostu rynku legalnych zakładów online pomiędzy rokiem 2015 a 2018 była zdecydowanie wyższa niż dynamika wzrostu rynku nielegalnych zakładów online. W tym czasie wartość legalnego rynku wzrosła siedmiokrotnie (z nieco ponad 543 mln zł do 3 878 mln zł), natomiast wartość nielegalnego rynku wzrosła o 42% (z 2 822 mln zł do ponad 4 007 mln zł). Jak możemy jednak zauważyć, w roku 2018 wartość nielegalnego rynku zakładów online wciąż przewyższała wartość legalnego rynku (w stosunku 51% do 49%), co pozostaje sporym problemem,
  • w 2016 roku zakłady bukmacherskie mogło w sposób legalny przyjmować 8 podmiotów (w tym 7 przez internet, a także istniało 2355 punktów stacjonarnych). Do końca października 2018 r. (do tego dnia zostały uwzględnione dane w raporcie NIK) liczba podmiotów mogących przyjmować zakłady bukmacherskie w sposób legalny wzrosła do 14 (w tym 12 przez internet, a także istniało 2560 punktów stacjonarnych),
  • w roku 2018 dochody budżetu państwa z tytułu podatku od gier wyniosły 1,9 mld zł, podczas gdy w roku 2016 było to 1,4 mld zł. Jednak dane te dotyczą podatku od wszystkich gier hazardowych, a więc uwzględniają nie tylko zakłady bukmacherskie, ale również gry liczbowe i loterie pieniężne.

Pełny raport NIK dostępny jest tutaj.